Toegangscodes – Kaarten

Met de Luckey software kun je snel en eenvoudig toegangscodes voor je gebruikers aanmaken.

De Kaarttoegangsregels zijn die rechten waarmee een gebruiker gedurende een bepaalde tijd een of meer Smart Locks kan openen met behulp van een RFID-kaart of een RFID-apparaat zoals een sleutelhanger. Om veiligheidsredenen moet een kaartregel aan één gebruiker worden toegewezen.

Een kaartreferentie aanmaken

Om dit type referenties aan te maken, te verwijderen en te wijzigen ga je naar het onderdeel Kaarten in de Luckey Web Applicatie.

Je kunt eenvoudig een nieuw kaartreferentienummer aanmaken door de volgende informatie in te voeren:

 • Kaarttype: geeft het type technologie van de kaart aan
 • Kaartnummer: de unieke ID van de kaart
 • Notities: vrije tekst notities om te koppelen aan de kaart
 • Geautoriseerde gebruiker: de gebruiker aan wie de kaart wordt toegewezen
 • Slimme sloten: De lijst met deuren die gebruikers kunnen openen met de kaart
 • Datuminterval, tijdslot en dagen waarop de regel actief is

Kaarttype en technologie

Bij het maken van een nieuwe kaart moet je het type technologie selecteren van de kaart die je in het systeem wilt plaatsen:

 • Generieke kaart: voor RFID-kaarten van het type MIFARE Classic
 • Generieke kaart DESFire: voor RFID-kaarten van het type MIFARE DESFire
 • ISEO-kaart: is een bepaald type RFID-kaart dat meestal wordt geleverd bij ISEO Smart Locks.
 • ISEO DESFire: is een ISEO-kaart gebaseerd op MIFARE DESFire

Het type kaart wordt meestal doorgegeven door het Sofia Technical Team tijdens de installatie en configuratie van het systeem.

Als je twijfelt over welk type kaart je moet selecteren, neem dan contact op met Sofia Support.

Kaartnummer

Dit is de unieke ID van de kaart. Deze informatie wordt vaak direct op de kaart afgedrukt. Als dat niet het geval is, kun je een externe USB-kaartlezer gebruiken die Sofia je kan leveren.

Geautoriseerde gebruiker

Dit veld geeft de gebruiker aan die geassocieerd wordt met de gebruiker van het nieuwe kaartreferentienummer. Je kunt de gebruiker selecteren aan de hand van zijn standaardtags.

Slimme sloten

Dit veld geeft de Smart Locks aan die de kaarteigenaar met de nieuwe kaart kan openen. Je kunt Speciale Slot Tags of Standaard Slot Tags gebruiken om een groep of een enkele Smart Lock te selecteren.

De kaartgebruiker en Smart Locks selecteren

Datum en tijd

Het laatste stukje informatie dat nodig is om een Card Access regel te maken is het geldigheidsinterval van de credential. U selecteert:

 • een datuminterval dat aangeeft vanaf welke data de referentie actief en bruikbaar is voor de gebruiker
 • een tijdslot dat aangeeft op welk tijdstip van de dag de referentie geldig is
 • toegestane dagen die aangeven op welke dagen van de week de referentie geldig is

Als de gebruiker de referentie probeert te gebruiken buiten het geselecteerde datuminterval of tijdslot, of op een verboden dag, kan hij de geselecteerde Smart Locks niet openen met de nieuwe kaart.

Datum-, tijd- en dagenkiezer

Status kaartsynchronisatie

Wanneer je een kaartreferentie aan het Luckey Web Platform toevoegt, wordt de kaartinformatie van de Sofia Cloud naar je Smart Locks op het veld verzonden.

Afhankelijk van je Luckey architectuur kan deze propagatie in real-time plaatsvinden of nadat een gebruiker interactie heeft gehad met het Smart Lock:

Type voortplanting Slimme sloten TypeType systeem
Realtime voortplantingDe propagatie vindt in realtime plaats op al uw online bedrade Smart Locks of draadloze Locks die verbonden zijn met een Sofia HyperGate. (Standaard- en bedrijfssystemenStandaard- en bedrijfssysteem
Opportunistische voortplanting In het geval van draadloze offline Smart Locks wordt de kaart op elk Smart Lock bijgewerkt bij de eerste openingshandeling met de Luckey Mobile Application. Deze handeling kan worden uitgevoerd door elke geautoriseerde gebruiker voor dat specifieke Smart Lock.Eenvoudig systeem

Bekijk dit artikel om erachter te komen welk systeemtype je hebt!

In beide gevallen kunt u de status van de voortplanting van de kaartinformatie op elk Smart Lock controleren in de Kaartgegevens onder het tabblad Synchronisatiestatus.

Synchronisatiestatus van een kaart

Een kaart kan zich voor elk Smart Lock in een van deze twee statussen bevinden:

StatusBetekenisActies
Niet bijgewerkt op dit slotDe kaart heeft de status Niet bijgewerkt op dit slot als de kaartinformatie nog niet naar dat specifieke Smart Lock is verzonden. In deze status kan de kaart de deurniet openen.
Bijgewerkt op dit slotDe kaart zal in Bijgewerkt op dit slot status wanneer de kaartinformatie op een specifiek Smart Lock is gesynchroniseerd.in deze status zal de kaart openen dat specifieke Smart Lock

Opmerking: Houd er rekening mee dat wanneer een kaart de status Bijgewerkt heeft en u de kaartgegevens bijwerkt, de kaart terugkeert naar de status Niet bijgewerkt totdat de laatste wijziging van de gegevens is doorgevoerd op de Smart Locks.